رای عدم تمکین

مسعود

باسلام
خانم بنده حدودا9 ماهه از منزلمان در تهران رفته منزل پدرش در ارومیه و درخواست طلاق داده.و در دادگاه تهران رای منع تعقیب نفقه گرفتم به نفع من که ثابت شد خودش از منزل رفته و ...
تو ارومیه درخواست طلاق داده و بنده ام پرونده ای تشکیل دادم برای عدم تمکین.باتوجه به اینکه در چند جلسه دادگاه شرکت نکرد و رای منع تعقیب دارم که خودش رفته و مامور هم اومد دید که خونه و
وسایل زندگی برقراره امادادگاه رای رو به نفع خانمم داد.چون وکیلش با قاضی َآشناست.چندبار هم به دادگاه زنگ زدم که جواب رای چیه ؟ فقط گفتن براتون میفرستیم نامه شو.اما نامه ای نیومد.و بنده بعد از20روز تونستم از سایت رای دادگاه رو ببینم.و وقت اعتراض گذشته احتمالا.
حال سوالم اینه که میتونم از قاضی شکایت کنم و درخواست بدم که پروندمو بیارن تهران و دیگه دست اون قاضی و دادگاه ارومیه نباشه؟؟؟؟؟
مسعود


باسلام
خانم بنده حدودا9 ماهه از منزلمان در تهران رفته منزل پدرش در ارومیه و درخواست طلاق داده.و در دادگاه تهران رای منع تعقیب نفقه گرفتم به نفع من که ثابت شد خودش از منزل رفته و ...
تو ارومیه درخواست طلاق داده و بنده ام پرونده ای تشکیل دادم برای عدم تمکین.باتوجه به اینکه در چند جلسه دادگاه شرکت نکرد و رای منع تعقیب دارم که خودش رفته و مامور هم اومد دید که خونه و
وسایل زندگی برقراره امادادگاه رای رو به نفع خانمم داد.چون وکیلش با قاضی َآشناست.چندبار هم به دادگاه زنگ زدم که جواب رای چیه ؟ فقط گفتن براتون میفرستیم نامه شو.اما نامه ای نیومد.و بنده بعد از20روز تونستم از سایت رای دادگاه رو ببینم.و وقت اعتراض گذشته احتمالا.
حال سوالم اینه که میتونم از قاضی شکایت کنم و درخواست بدم که پروندمو بیارن تهران و دیگه دست اون قاضی و دادگاه ارومیه نباشه؟؟؟؟؟