توقیف حقوق زوج

ali

با سلام

آیا میشود با توجه به قطعیت تقسیط مهریه هر 4 ماه یک عدد سکه ، از طریق گرفتن اجراییه حقوق زوج را توقیف کرد و ماهیانه یه حساب زوجه بریزند 
ali

با سلام

آیا میشود با توجه به قطعیت تقسیط مهریه هر 4 ماه یک عدد سکه ، از طریق گرفتن اجراییه حقوق زوج را توقیف کرد و ماهیانه یه حساب زوجه بریزند