چگونگی انتقال قطعی ملک

محسن

سلام.ملکی را به صورت وکالت بلاعزل خریداری کرده ام. متاسفانه موکل(صاحب اولیه) فوت نموده.ورثه به فروش ملک به من اذعان دارند. آنها (به دلیل مالیات سنگین که به ارث تعلق میگیرد) راضی نیستند که ملک را جزو اموال مرحوم به حساب آورند. لطفا مرا راهنمایی کنید برای انتقال قطعی ملک چه کار کنم؟ باتشکر




محسن

سلام.ملکی را به صورت وکالت بلاعزل خریداری کرده ام. متاسفانه موکل(صاحب اولیه) فوت نموده.ورثه به فروش ملک به من اذعان دارند. آنها (به دلیل مالیات سنگین که به ارث تعلق میگیرد) راضی نیستند که ملک را جزو اموال مرحوم به حساب آورند. لطفا مرا راهنمایی کنید برای انتقال قطعی ملک چه کار کنم؟ باتشکر