ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

انجصار وراثت

بابك

با سلام

اگر برگه انحصار وراثت مفقود شود چگونه مي توان آن را دوباره تهيه كرد به كجا و چه مداركي لازم است؟

با تشكر
بابك

با سلام

اگر برگه انحصار وراثت مفقود شود آيا مي توان آن را دوباره تهيه كرد

به كجا بايد مراجعه نمود و چه مداركي لازم است(حداقل(