اقدام مادر

با سلام

ما سه فرزندیم( یک دختر و دو پسر) مادر در قید حیات و پدر فوت شده.

مادرم تمایل دارد سهم الارث دختر و پسرش یکسان باشد. ایشان چه اقدامی باید انجام دهد؟

ممنون از توجه شما