تهدید و مزاحمت تلفنی و پیامکی

samiyah

با سلام

حدود چند ماهی است که نامزد سابق یکی از همکارهای سابق خانم دفترمون بعد ا زجدایی از همسرش با ÷یدا کردن شماره تماس بنده به ایجاد مزاحمت و تهدید بنده کرده بود که این کار  را از طریق دو خط تلفن همراه انجام می داد البته حتی چند بار پشت در دفترمون منتظرم کشیک هم میداد اما به واسطه همکارم از صرف شکایت خودداری کردم و پیام های تهدید امیز که ارسال کرده بود را پاک کردم اما دوباره مزاحمت هاشو شروع کرده ولی پیام نمیده اما حالا می خوام شکایت کنم ولی به متن پیام های تهدیدش دسترسی ندارم اما چند تا از همکارام شاهد بودند اگر شکایت کنم دادگاه می تواند خودش به متن های تهدید را پیگیری کنه یا خیر ایا به جایی شکایت من میرسه؟