ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

حمل مشروب

با سلام - برادر من که تازه گواهی نامه گرفته و دبیرستانی هستش رو چند شب پیش بادوستش گرفتن . دست دوستش چاقو بوده - ماشین برادرمو میگردن یک و نیم لیتر مشروب پیدا می کنن. از سمت شاگرد و زیر صندلی . ( جا سازی نشده بود) - به هیچ وجه زیربار نرفته و گفته من مساقرکشی کردم و شاید کار مسافر بوده ---- از طرفی دوستش رو که چاقو دستش بود روبدون هیچ بحثی بعد از یه شب بازداتشتگاه با وثیقه ازاد کردن ( با پارتی) . برادر من هم بعد یه شب بازداشت آزاد شد با ضمانت اما حکم قاضی مونده براش .حالا حکمش چیه؟ با توجه به اینکه بسیجی فعال هست و کلی سوابق بسیج و رژه و .. داره - ومیخواست برای استخدام نظام و سپاه اقدام کنه چون خیلی علاقه داشت.
با سلام - برادر من که تازه گواهی نامه گرفته و دبیرستانی هستش رو چند شب پیش بادوستش گرفتن . دست دوستش چاقو بوده - ماشین برادرمو میگردن یک و نیم لیتر مشروب پیدا می کنن. از سمت شاگرد و زیر صندلی . ( جا سازی نشده بود) - به هیچ وجه زیربار نرفته و گفته من مساقرکشی کردم و شاید کار مسافر بوده ---- از طرفی دوستش رو که چاقو دستش بود روبدون هیچ بحثی بعد از یه شب بازداتشتگاه با وثیقه ازاد کردن ( با پارتی) . برادر من هم بعد یه شب بازداشت آزاد شد با ضمانت اما حکم قاضی مونده براش .حالا حکمش چیه؟ با توجه به اینکه بسیجی فعال هست و کلی سوابق بسیج و رژه و .. داره - ومیخواست برای استخدام نظام و سپاه اقدام کنه چون خیلی علاقه داشت.