ارث

مهدی نوری
سلام وقت بخیر با عرض پوزش یه سوال داشتم .مادر من دوبار ازدواج کرد چهار سال بعد از اولی سی و پنج سال گذشته من تک فرزندم از ازدواج دوم ایا از اساسی منزل ما به فرزندان شوهر اول چیزی تعلق میگیره ؟