ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

جعل چک

موسی خنکدار
سلام. اگر فردی با توجه به روی چک تامین اموال کند و بعد از ان شخص مال باخته شکایتی مطرح کند به منظور جعل چک.در بازپرسی طی 1.3 مرحله کارشناسی مشخص شود نوشته روی چک و تاریخ و عددی و حروفی جعل صورت گرفته به همرا امضا توسط فردی که تامین اموال کرده بعد در کارشناسی بعدی با توجه به اینکه 3بار کارشناسان تایید کردن جعل صورت گرفته همرا ظهر نوشته ولی خودشان در کارشناسی بعدی فقط اعلام کردن امضا پشت چک درست است.اما جلو جعلی است.ایا این چک باطل است یا صحیح.با تشکر