مطالبه بدهی

m

با سلام 

اگر شخصی به حساب یکی از آشنایان مبلغ قابل توجهی واریز کرده باشد و هیچگونه دستخط یا چک یا قراردادی مابین نباشد وفقط برگه واریز مبالغ به شماره حساب طرف موجود باشد و شخص بدهکار به خارج از کشور مهاجرت کرده باشد که البته هنوز اقامت دائم نگرفته آیا راهی برای گرفتن مطالعه وجود دارد یا خبر؟ با تشکر و سپاس