ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

وضعیت استخدام

باسلام

اگر شخصی به صورت شرکتی در یک مرکز دولتی با ماهیت کار دایم مشغول به کار باشد اگر به دیوان عدالت در مورد تبدیل وضعیت استخدام بصورت قراردادی شکایت نماید ایا به ان رسیدگی می شود وبه نظرتان نتیجه بخش می باشد یا خید.