وضعیت استخدام

باسلام

اگر شخصی به صورت شرکتی در یک مرکز دولتی با ماهیت کار دایم مشغول به کار باشد اگر به دیوان عدالت در مورد تبدیل وضعیت استخدام بصورت قراردادی شکایت نماید ایا به ان رسیدگی می شود وبه نظرتان نتیجه بخش می باشد یا خید.