ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

سرقت ماشین ،البته من شاکی پرونده هستم.

ابوذراستخر

سلام،ماشینم دراسفند94توسط سارقی باصدها سابقه سرقت،لواط،کلاهبرداری ووووسرقت شده ،واسنادی معتبردارم که رییس دادگاه استان (فارس)القاصی پارتی سارق است،نه دستگیرش میکنند،نه شماره ماشینم راثبت سیستم میکنند،به رهبری همشکایت کردم پرونده رادادلاریجانی، رییس دزدهااماپرونده ای تمام جعلی وساختنی فرستادندتهران،البته مدرک دارم،چگونه پرونده ام رابه استان دیگری منتقل کنم که قاضی مسلمان نباشدکه خیانت کند.