ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

قطعیت احکام تعزیرات

mahdi

با سلام، قبلا شکایتی جهت گران فروشی حواله خودرو از یک شرکت خصوصی(دفتر فروش خودرو) به تعزیزات نموده ام. به دلیل عدم حضور ایشان پس از چند بار احضار، شعبه بدوی تعزیرات علیه آن شرکت رای غیابی صادر کرد. پس از آن شرکت برای آن رای اعتراض داده. میخواستم بپرسم در اینگونه موارد آیا راه فراری از حکم صادره برای آن شرکت وجود دارد یا خیر؟ ( مثلا اگر مدعی شوند بر سر قیمت توافق کرده اند یا ... ).  با تشکر
mahdi

با سلام، قبلا شکایتی جهت گران فروشی حواله خودرو از یک شرکت خصوصی(دفتر فروش خودرو) به تعزیزات نموده ام. به دلیل عدم حضور ایشان پس از چند بار احضار، شعبه بدوی تعزیرات علیه آن شرکت رای غیابی صادر کرد. پس از آن شرکت برای آن رای اعتراض داده. میخواستم بپرسم در اینگونه موارد آیا راه فراری از حکم صادره برای آن شرکت وجود دارد یا خیر؟ ( مثلا اگر مدعی شوند بر سر قیمت توافق کرده اند یا ... ).  با تشکر
mahdi

با سلام پیرو سوال فوق موارد تکمیلی ذیل را به عرض می رسانم

- شرکت مزبور نقش واسطه انتقال حواله خودرو را از شخص دیگری به من داشته است. و بابت کارمزد خود پول بیشتری دریافت کرده است.

- امکان صلح مجدد حواله خودرو به شخص دیگر نبود و به این دلیل امکان فسخ وجود نداشت

- با توجه به طولانی شدن روند رسیدگی به شکایت( حدود بیش از یکسال) . خودرو را از کارخانه تحویل گرفته و یک سال است استفاده می نمایم. ( امکان فسخ معامله نیست)