رفع مسدودی حساب پس انداز بابت مهریه

بهزاد

درود بر شما

 

چگونه میشود حساب پس انداز خودم را از حالت مسدود خارخ کنم

 بابت تامین مهریه حسابها بسته شده ایا راهی برای باز کردن یکی از حسابهای پس انداز برای خرج و مخارج من وجود دارد

لطف کنید پاسخ بدهید هزینه مشاوره هم تقدیم میکنم

با سپاس