توهین به یکدیگر

جبرییل دهقانی ۰۹۳۶۰۹۶۹۹۹۴
باسلام اینجانب بایک شخصی درگیری لفظی پیدا کرده ام که نامبرده با وجود اینکه شروع کننده درگیری لفظی بوده باتوهین به بنده و پاسخ از طرف اینجانب کار به دادکاه دوطرفه کشیده و طرف مقابل با سواستفاده از دختر خود به عنوان شاهد حال انکه شهدان عینی بر عدم حضور دختر ایشان شهادت داده اند سعی در محکوم کردن بنده دارد درضمن بنده دران موقع مشغول انجام وظیفه در شهرداری بوده ام راهنمایی کنید چگونه این اتهام را رد بکنم