مزاحمت وانتشار عکس

رضا
کسی که قبلا بامن دوست بوده ودر اخرین دیدارمون بعداز جداشدن ازش منو با ماشین زده وتهدید به مرگم کرده و گفته که باماشین منو میکشه ودرهمون لحظه هم یک شاهد حضور داشته رفته از من شکایت کرده به جرم‌مزاحمت تلفنی وانتشار عکس خانوادگی حالا من باید چکار کنم من فقط دو یا ۳‌تا عکس ازون خانم داشتم که اونم فقط برای خودش فرستادم همین نه به شخص دیگری و فکر کنم‌اون مدعی شده من میخاستم اونو پیش خاستگارش خراب کنم با گفتن و نشون دادن عکسش.حالا من باید چکار کنم ؟


رضا
البته فکر کنم مدعی شدن که من اون خانم رو کتک هم زدم (دستشو پیچوندم و زدم تو گوشش)حالا من باید چکار کنم‌دقیقا .ممنون میشم راهنمایی کنید