ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

کارگر وکارفرما

من در شرکتی مشغول فعالیت بودم بدون قرداد فقط یه قرداد موقت 89 روزه بدون مهر وامضا برای اموزش امضا شده \r\nکارفرما به حرفای خود کا قراراست قانون کار بدهد مرا 2 سال الفاف کرد در اخر سال95 تسویه حساب اورد تا امضا کنم ما4نفر هسنیم 3نفر امضا کرده ولی من نه\r\n9ماه از بیمه و باقی مانده حقوقو هر ماه و 2ساعت اضافه کاری وعیدی و پایان کار من باقی است ایا میتوانم همه انها را باشکایت از اداراه کار دریافت کنم \r\nچون مبلغ بالغ بر 15ملیون تومان می باشد \r\nایا کارفرما میتوند ادا کند که من نمیدهم یا در توانایی من پرداخت چنین مبلغی وجود ندارد \r\nاگر این کار انجام بدهد من چکاری از م بر میاید \r\nبا تشکر