تهاتر دیه

محسن
با سلام در یک پرونده ضرب و جرح عمدی که در آن طرفین محکوم به پرداخت دیه میباشند در صورتی که دیه یکی از طرفین خیلی بیشتر باشد آیا فقط با درخواست شخصی که دیه او به میزان بیشتری است امکان تهاتر وجود دارد؟ یا خیر باید رضایت هردو طرف جهت تهاتر باشد؟