روند درخواست حکم رشیده ازدواج

محمد جعفرزمانی
سلام خسته نباشید درمورد درخواست حکم رشیده ازدواج وروند گرفتن آن حکم اطلاعات میخواهم باتشکر