انحصار ورثه

با سلام 

من دختری هستم که  پدرم چند سال پیش فوت کرده و مادرم 2 ماه پیش ، 2 تا برادر دارم که مرا تهدید میکنن که باید رضایت بدهم از ارث هیچی به من نرسد یعنی به نفعشان کنار بروم ، ولی من گفتم قبول نمیکنم ، حالا 2 قطعه زمین و یک خانه پدری ما داریم که یکی از برادران در آن نشسته است ولی من سهم خود را میخواهم ولی چون من راضی نشدم به نفع آنها کنار بروم آنها درخواست انحصار ورثه نمی دهند آیا من میتوانم به شورای حل اختلاف مراجعه کرده بدون آنکه نام من ذکر شود درخواست انحصار ورثه دهم یعنی قانون به زور آنها را مجبور کند حق مرا بدهند بدون آنکه متوجه شوند من درخواست انحصار ورثه داده ام ؟