حذف نام پدر ازشناسنامه

صدف۳۱
سلام پدرم نمیخواد از اموالش سهمی به من برسه.آیا میتونم اسمش رو ازشناسنامه ام حذف کنم تا خیالش راحت شه؟ممنون ازپاسخ گوییتون