ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

کمک

علی
سلام من پسر ۱۹ ساله هستم در یک خانواده ۵ نفره که یک خواهر بزرگ که ازدواج کرده و یه خواهر ۹ ساله دارم پرمان یک ادم شیاد عرق خور که تا ۵ سال قبل کار هر روزش کتک زدن مارم و ما بود بعد از این که مادرم شکایت کرد و میخواست طلاق بگیرد شورای حل اختلاف نزاشتند و اشتی اشان دادن و بعداز۵ سال باز هم کار خودش را دوباره شروع کرده ولی این بار میترسد کتک بزند میاد شیشه هارو میشکنه فوش میده داد میزنه و میگه میندازم از خونه بیرون لال بشین و... مادرم دوباره رفت دنبال او شکایت که گفتن پرونده گم شده مادرم شکایت دیگری کرد و باز همسایه ها نزاشتند نمیدانم چه کسی به پدرم یاد میدهد که چه کار کن خلاصه که عمر مارا درون شیشه کرده خدا هم نمیدانم چرا این و نمکشه ما رو راحت کنه من چطور قول نامه خانه مان را به اسم خودم بزنم که وقتی مارو از خونه بندازه بیرون شکایت کنمیم و خودشرو بندازیم بیرون به قول نامه هم دسترسی دارم میشه با یه دارو بیهوشش کنیم انگشتشو بزنم به قول نامه؟ و این که دیگه تصمیم خودمونو گرفتیم مادرم طلاق میخواد مهره اش هم آنقدر نیست که به جایه ان خوانه رابگیریم شمارو به خدا یه رهنمایی بکنین