ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

شکایت ازکارمنداجرای احکام

روح الله حسنی
باسلام میخواستم ازشماسرورعزیزبرای شکایت ازکارمنداجرای احکام دردادگستری شهرستان لردگان به خاطرادبیات رفتاریشوت شکایت کنم به خاطرلطفتون ازقبل سپاسگزارم