ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

استعفا

با سلام و احترم. اینجانب کارمند رسمی هستم و به علت مشکلات شخصی تقاضای استعفا دارم. نامه درخواست استعفا را به چه سمتی بدهم و آیا می توانند قبول نکنند؟ اگر قبول نکردند راهکار چیست؟ با تشکر
با سلام و احترم. اینجانب کارمند رسمی هستم و به علت مشکلات شخصی تقاضای استعفا دارم. نامه درخواست استعفا را به چه سمتی بدهم و آیا می توانند قبول نکنند؟ اگر قبول نکردند راهکار چیست؟ با تشکر
با سلام و احترم. اینجانب کارمند رسمی هستم و به علت مشکلات شخصی تقاضای استعفا دارم. نامه درخواست استعفا را به چه سمتی بدهم و آیا می توانند قبول نکنند؟ اگر قبول نکردند راهکار چیست؟ با تشکر