ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

قید زمان برای پرداخت دیه در رای دادگاه

غلامرضا جهانشاهی

سلام در  واخواهی و دررای دادگاه برای پرداخت دیه بعد از وقوع تصادف ماشین 2 سال ذکر شده است.این به چه معنی است.؟از زمان تصادف در زمان تشکیل دادگاه بیش از 3 سال گذشته است.با تشکر از راهنمائی شما
غلامرضا جهانشاهی

سلام در واخواهی و در رای دادگاه برای پرداخت دیه بعد از وقوع تصادف ماشین 2 سال ذکر شده است این به چه معنی است.؟از زمان تصادف تا تشکیل دادگاه به دلیل غیبت مقصر بیش از 3 سال گذشته است.

با تشکر بسیار