ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

وظیفه قیم

naser

سلام وقت بخیر. 

مادر بنده قیم ما هستن و پدرم جانباز هستن و قادر به انجام کاری نیستن.

ما قصد فروش یکی از خانه های پدرم رو داریم و میخواییم با پولش یکی از خانه های دیگش رو بازسازی کنیم و چند طبقه بسازیم.

آیا مادرم میتونه بفروشه خونه رو ؟
naser

سلام وقت بخیر.

مادر بنده قیم ما هستن و پدرم جانباز هست و قادر به انجام کاری نیست.

ما قصد فروش یکی از خونه های پدرم رو داریم تا با پولش یکی از خونه های دیگش رو بازسازی کنیم و چند طبقه ای بسازیم.

آیا مادرم میتونه خونه رو بفروشه؟