سهم مهریه ازارث

جواهری

با سلام برادرشوهر من فوت کرده یک همسر ویک  دختر 10 ساله ومادر داره .. همسرش چند سال پیش با بخشیدن مهریه وثبت رسمی آن طلاق گرفته اما بعد از یک سال آشتی کرده اما عقد دایم نشده ...حالا درخواست مهریه ازسهم ارث روکرده چون مهریه بالایی داشته تمام ارث روباید به اون بدن .. پس حق فرزند ومادر شخص فوت شده چی میشه؟