ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

رابطه نامشروع

حدیث

همسرم با دختر خانمی دوست بودند و با ایشان به مسافرت رفتند که در جاده ایشان تصادف و دختر خانم فوت کردند. چند روز دیگر نوبت دادگاه ایشان است و خانواده دختر خواستار دیه هستن. سوال بنده این است آیا با وجود متاهل بودن مرد در دادگاه مشکلی برای پرداخت دیه از طرف بیمه به وجود نمی آید؟ و قاضی برای این موضوع که ایشان متاهل بودن حساسیت ندارند؟ چون یکبار از همسرم نسبت با دختر را سوال کردند.