پرداخت نشدن اقساط ملک فروخته شده توسط خریدار

سلام عذر میخواهم من یک سوال از حضور شما داشتم میخواستم بپرسم که من حدود 2 سال است که خونه مسکن مهر پرند خود را بر حسب نیاز فروخته ام شخصی که خونه را خریده اقساطش را پرداخت نمیکند و از طرف بانک مدام برای من اخطار آمده است من قبلا محضر رفتم و از ایشان تعهد گرفته ام که اقساط خانه را پرداخت کنند .اما  مدارک بانک به نام خودم هست و ضامن ازطرف بنده است  خواهشمندم که مرا راهنمایی بفرمایید که چه کاری باید انجام بدهم تا این مشکل حل شود و عواقب پرداخت نشدن اقساط به عهده من نباشد. آیا باید شکایت کنم یا راه دیگری وجود دارد.

با سپاس و تشکر از شما

 
سلام عذر میخواهم من یک سوال از حضور شما داشتم میخواستم بپرسم که من حدود 2 سال است که خونه مسکن مهر پرند خود را بر حسب نیاز فروخته ام شخصی که خونه را خریده اقساطش را پرداخت نمیکند و از طرف بانک مدام برای من اخطار آمده است من قبلا محضر رفتم و از ایشان تعهد گرفته ام که اقساط خانه را پرداخت کنند .اما  مدارک بانک به نام خودم هست و ضامن ازطرف بنده است  خواهشمندم که مرا راهنمایی بفرمایید که چه کاری باید انجام بدهم تا این مشکل حل شود و عواقب پرداخت نشدن اقساط به عهده من نباشد. آیا باید شکایت کنم یا راه دیگری وجود دارد.

با سپاس و تشکر از شما