خیانت در امانت

بهزاد تمکی
مدتی قبل دوستم تعداد دو تخته فرش دادتا با توجه به مشکلی که داشت برایش بفروشم من نیز آنرا به خریدار دادم و مقرر شد تا دو روز مبلغ را واریز کند که از فردای آن دو روز جوابگو نبوده و نیست و گویا خارج از کشور رفته مبلغ کلی فرشها سه میلیون و پانصد هزار تومان میباشد که پانصد هزار تومانش را از خودم دادم و حالا خانم دوستم از من بعنان امانت در خیانت شکایت کرده است لطفا مرا در این زمینه کمک و راهنمایی کنید ممنونم


بهزاد تمکی
چگونه میتوانم ثابت کنم که امانت در خیانتی انجام نداده ام


بهزاد تمکی
آیا روز اولی که به دادگاه احضار میشوم احتمال اینکه بازداشت شوم چقدر است آیا سند یا ضامنی به همراه داشته باشم