ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

اختیارات مامور جلب در ضبط کردن گواهینامه.

ایا مامور جلب با داشتن حکم جلب حق این را دارد که گواهینامه شخص را از داخل ماشین بردارد؟