ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

افزايش مهريه و ...

با سلام من مهريه ام ٥١٤ سكه است ١٢ سال ازدواج كردم از سال ٩١ حق طلاق هم دارم البته جهت تهديد همسرم گرفتم و دوتا فرزند دوقلو سر ٥ ساله دارم و سؤالك اينه كه همسرم خيلي رفيق باز و ديت بزن دارد و بي تعهد نسبت به حضور در منزل هردو كارمند بانك هستيم و در اخرين مورد كه شب نيومدن من منزل را ترك كردم و رفتم البته فكر نكنم بتونه عدم تمكين بگيره چون حق طلاق خيلي كامل و جامعي دارم و من قصدي بخاطر فرزندان جدايي نيست فقط ميخوام من راهنمايي كنيد كه چه تضمين محكمي كه بار مالي زيادي به غير از مهريه  دادرد بگيرم تا كمي ادبش كنم البته هر دفعه بعد از رفتن با تضمين برگشتم كه اخرين حق طلاق بوده - أيا ميشه مهر زياد كرد يا در عقد نامه ثبت شود كليه أموال ايشون موقع جدايي و يار هر زماني كه من بخواهم به من منقل شود يا إقرار نامه تنظيم شود كه با ارزش  و محكمه پسند باشد كه تعهد  بر ترك معايب خود نمايد و يا نه درخواست دو دنگ از خانه دارايارزش بيشتري است؟ يا چه ضمانتي جهت تاديبش بگيرم كه ارزش مالي هم داشته باشد