ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

حقوق سرقفلی

ا.زمانی

من مالک سرقفلی دوباب مغازه در زیرزمین یک پاساژ هستم مدتی قبل مالکین راه پله چسبیده به مغاره من را تخریب و به مغازه تبدیل کردند آیا می توان علیه آنها شکایت کرد و اگر بله چطور؟
ا.زمانی

من مالک سرقفلی دوباب مغازه در زیر زمین یک پاساژ هستم مدتی قبل مالکین راه پله چسبیده به مغازه من را تخریب و به مغازه تبدیل کردند آیا می توان علیه آنها شکایت کرد و اگر بله چطور؟