ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

دیه اعضای بدن

جمال
دیه پارگی پرده گوش و شکستگی استخوان فک بالا از سه ناحیه ودیه شکستگی استخوان بینی از ۲طرف چقدر میشه


جمال
دیه شکستگی استخوان دنبالچه از۲ ناحیه که یک ناحیه شکستگی با جابجایی استخوان خاجی و دیگری شکستگی بدون جابجایی


جمال
لطفا اعلام کنید زمان پاسخگویی ‌کی اعلام میشه.بسیار منک