طلاق

سید علیرضا رزاقی

درود بر شما
آیا امکان سلب طلاق ذوج از ذوجه در قانون وجود دارد یا خیر؟
سپاسگذارم