ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

اتهام کلاهبرداری و اجاره مال غیر به بنده

کاظم فراهانی

با سلام، در بهمن 94 واحدی را به شخصی پیش فروش نمودم بصورت قولنامه دستی بین خودمان. 30 میلیون بعنوان ثمن معامله و 22 میلیون زمان تحویل (اردیبهشت 95) و 32 میلیون زمان سند زدن (بهمن 95) قرار شد به بنده پرداخت کنند.

واحد در طبق قرارداد در اردیبهشت 95 آماده تحویل بود، اما خریدار خواهان فسخ قرار داد بود و طبق توافقی شفاهی که صورت گرفت قرار بر این بود که خریداری جدید پیدا شود که بنده 30 میلیون ثمن معامله ایشان را بدهم و ضرر و زیانی را نیز نگیرم.

اما بعد از گذشت چند ماه مشتری برای واحد پیدا نشد، و طبق توافق شفاهی قرار بر این شد که واحد را رهن بدهم به مبلغ 18 میلیون و بعنوان بقیه ثمن معامله دریافت نمایم.

واحد در تیر 95 رهن داده شد، و بنده نیز 18 میلیون را بعنوان بقیه ثمن معامله دریافت کردم و کل مبلغ به 48 میلیون رسید و در ضمن قرار داد اجاره نیز به نام خودم تنظیم کردم.

خریدار بعد از گذشت چند روز با رد توافق شفاهی های صورت گرفته به بنده تهمت کلاهبرداری زده و اعلام نمود که واحد را بدون اجازه خریدار رهن داده ام.

و بعد از گذشت چند روز اعلام نمود که یک قرارداد جدید فروش نوشته شود و در آن مبلغ 48 میلیون بعنوان ثمن معامله و 36 میلیون نیز در زمان تنظیم سند داده شود.

قرار داد جدید بعد از دو ماه از قرار داد اجاره (که بنام خودم بود) در شهریور 95 با خریدار امضاء شد و اجاره نامه نیز به خریدار دادم و با مستاجر هماهنگ کردم که قرارداد اجاره به نام خریدار در بنگاه انتقال بدهد.

در قرارداد جدید نیز مقرر شد در 30/1/96 نیز سند به نام خریدار تنظیم گردد.

 

حال خریدار از بنده بعنوان کلاهبرداری شکایت نموده است با اعلام دلایل ذیل:

1- عدم تنظیم سند در تاریخ 30/1/96 و ارائیه روزی  صد هزار تومان،

2- اجاره دادن مال غیر به شخص دیگر، بدون هماهنگی با پیش خریدار

 

 

بنده نیز از شکایت فوق، توسط تماس تلفنی شخصی که از آگاهی محل مربوطه و با موبایل خودش انجام داد، مطلع شدم که بایستی در آگاهی حضور پیدا کنم

 

با حضور بنده در آگاهی، فرد موردنظر با خریدار تماس گرفت تا در آگاهی حضور پیدا کند، و اجازه هیچگونه دفاعی به بنده داده نشد و مامور آگاهی به من اعلام می کرد اگز زیاد اعتراض کنی، دسبتند بهت می زنم، می فرستم دادسرا و مطمئن باش قاضی، جلبت می کنه و سند بعنوان ضمانت قبول نمی کنه

و خواهان دریافت تعهد محضری از بنده در خصوص ارائه ضرر و زیان روزی صد هزار تومان بابت تاخیر و اعلام دقیق زمان تنظیم سند بودن که با مراجعه به هر محضرخانه ای آن هم بصورت کاملا اسکورت شده، هیچ محضرخانه ای این تعهد را انجام نداد

 

دوباره به آگاهی مراجعه کردیم و در آنجا صورتجلسه نوشتند که بنده تا تاریخ 30/8/96 بایستی نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام کنم و ضرر و زیان خریدار را نیز تامین نمایم.

با امضاء صورتجلسه فوق اجازه خروج از آگاهی را به بنده دادند و هیچگونه شماره پرونده و کپی از مدارک نیز به بنده داده نشد و در مقابل اصرار بنده نیز اعلام کردند زیاد حرف بزنم، می ندازنم بازداشتگاه !!!!!!

 

 

حال با عرض معذرت بابت طولانی شدن مطلب، خواهان راهنمایی درخصوص موارد ذیل می باشم.

 

1- آیا اقدام بنده در خصوص رهن دادن واحد فوق به شخص دیگر، با توجه به اینکه در قرارداد دوم فروش واحد، خریدار نسبت به این موضوع اطلاع داشته (با توجه به در نظر گرفتن توافقات شفاهی صورت گرفته با خریدار) ، کلاهبردای محسوب می شود ؟ مال غیر ؟

 

2- آیا تاخیر در تنظیم سند رسمی، جرم کیفری محسوب می گردد ؟

 

3- آیا احضار متهم در آگاهی با توجه به کلیات پرونده توسط موبایل ، انهم موبایل شخصی صورت می پذیرد؟ یعنی هیچگونه احضاریه برای متهم ارسال نمی شود؟

 

4- در آگاهی هیچگونه شماره پرونده یا کپی از مدارک پرونده به بنده داده نشد، و در مقابل سوالات و اصرار بنده، فقط به این جمله بسنده می کردند ((( خیلی حرف بزنی، می ندازمت بازداشتگاه کلاهبردار )))

 

5- بنده چگونه از وجود شکایت یا عدم وجود آن می توان مطلع شوم ؟ منظورم این است که امکان وجود مسائل مشکوک با توجه به طرز برخورد آگاهی بسیار زیاد می باشد. چگونه متوجه بشوم که اصلا از من شکایتی صورت گرفته یا خیر ؟

با سلام، در بهمن 94 واحدی را به شخصی پیش فروش نمودم بصورت قولنامه دستی بین خودمان. 30 میلیون بعنوان ثمن معامله و 22 میلیون زمان تحویل (اردیبهشت 95) و 32 میلیون زمان سند زدن (بهمن 95) قرار شد به بنده پرداخت کنند.

واحد در طبق قرارداد در اردیبهشت 95 آماده تحویل بود، اما خریدار خواهان فسخ قرار داد بود و طبق توافقی شفاهی که صورت گرفت قرار بر این بود که خریداری جدید پیدا شود که بنده 30 میلیون ثمن معامله ایشان را بدهم و ضرر و زیانی را نیز نگیرم.

اما بعد از گذشت چند ماه مشتری برای واحد پیدا نشد، و طبق توافق شفاهی قرار بر این شد که واحد را رهن بدهم به مبلغ 18 میلیون و بعنوان بقیه ثمن معامله دریافت نمایم.

واحد در تیر 95 رهن داده شد، و بنده نیز 18 میلیون را بعنوان بقیه ثمن معامله دریافت کردم و کل مبلغ به 48 میلیون رسید و در ضمن قرار داد اجاره نیز به نام خودم تنظیم کردم.

خریدار بعد از گذشت چند روز با رد توافق شفاهی های صورت گرفته به بنده تهمت کلاهبرداری زده و اعلام نمود که واحد را بدون اجازه خریدار رهن داده ام.

و بعد از گذشت چند روز اعلام نمود که یک قرارداد جدید فروش نوشته شود و در آن مبلغ 48 میلیون بعنوان ثمن معامله و 36 میلیون نیز در زمان تنظیم سند داده شود.

قرار داد جدید بعد از دو ماه از قرار داد اجاره (که بنام خودم بود) در شهریور 95 با خریدار امضاء شد و اجاره نامه نیز به خریدار دادم و با مستاجر هماهنگ کردم که قرارداد اجاره به نام خریدار در بنگاه انتقال بدهد.

در قرارداد جدید نیز مقرر شد در 30/1/96 نیز سند به نام خریدار تنظیم گردد.

 

حال خریدار از بنده بعنوان کلاهبرداری شکایت نموده است با اعلام دلایل ذیل:

1- عدم تنظیم سند در تاریخ 30/1/96 و ارائیه روزی  صد هزار تومان،

2- اجاره دادن مال غیر به شخص دیگر، بدون هماهنگی با پیش خریدار

 

 

بنده نیز از شکایت فوق، توسط تماس تلفنی شخصی که از آگاهی محل مربوطه و با موبایل خودش انجام داد، مطلع شدم که بایستی در آگاهی حضور پیدا کنم

 

با حضور بنده در آگاهی، فرد موردنظر با خریدار تماس گرفت تا در آگاهی حضور پیدا کند، و اجازه هیچگونه دفاعی به بنده داده نشد و مامور آگاهی به من اعلام می کرد اگز زیاد اعتراض کنی، دسبتند بهت می زنم، می فرستم دادسرا و مطمئن باش قاضی، جلبت می کنه و سند بعنوان ضمانت قبول نمی کنه

و خواهان دریافت تعهد محضری از بنده در خصوص ارائه ضرر و زیان روزی صد هزار تومان بابت تاخیر و اعلام دقیق زمان تنظیم سند بودن که با مراجعه به هر محضرخانه ای آن هم بصورت کاملا اسکورت شده، هیچ محضرخانه ای این تعهد را انجام نداد

 

دوباره به آگاهی مراجعه کردیم و در آنجا صورتجلسه نوشتند که بنده تا تاریخ 30/8/96 بایستی نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام کنم و ضرر و زیان خریدار را نیز تامین نمایم.

با امضاء صورتجلسه فوق اجازه خروج از آگاهی را به بنده دادند و هیچگونه شماره پرونده و کپی از مدارک نیز به بنده داده نشد و در مقابل اصرار بنده نیز اعلام کردند زیاد حرف بزنم، می ندازنم بازداشتگاه !!!!!!

 

 

حال با عرض معذرت بابت طولانی شدن مطلب، خواهان راهنمایی درخصوص موارد ذیل می باشم.

 

1- آیا اقدام بنده در خصوص رهن دادن واحد فوق به شخص دیگر، با توجه به اینکه در قرارداد دوم فروش واحد، خریدار نسبت به این موضوع اطلاع داشته (با توجه به در نظر گرفتن توافقات شفاهی صورت گرفته با خریدار) ، کلاهبردای محسوب می شود ؟ مال غیر ؟

 

2- آیا تاخیر در تنظیم سند رسمی، جرم کیفری محسوب می گردد ؟

 

3- آیا احضار متهم در آگاهی با توجه به کلیات پرونده توسط موبایل ، انهم موبایل شخصی صورت می پذیرد؟ یعنی هیچگونه احضاریه برای متهم ارسال نمی شود؟

 

4- در آگاهی هیچگونه شماره پرونده یا کپی از مدارک پرونده به بنده داده نشد، و در مقابل سوالات و اصرار بنده، فقط به این جمله بسنده می کردند ((( خیلی حرف بزنی، می ندازمت بازداشتگاه کلاهبردار )))

 

5- بنده چگونه از وجود شکایت یا عدم وجود آن می توان مطلع شوم ؟ منظورم این است که امکان وجود مسائل مشکوک با توجه به طرز برخورد آگاهی بسیار زیاد می باشد. چگونه متوجه بشوم که اصلا از من شکایتی صورت گرفته یا خیر ؟