ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

قرارداد خرید عادی

سلام، یک منزل مسکونی خریداری کرده ام به بهای ده میلیون تومان و هنوز پول ان را پرداخت نکرده ام اما در قرارداد عادی نوشته شده است که نقدا پرداخت شده است ایا قرارداد میتواند ثابت کننده پرداخت وجه باشد ، طرف قرارداد شکایت کرده که بعد از دوسال مبلغی از من تحویل نگرفته است و درخاست سی میلیون تونان پول کرده است ، من به حساب طلب منزل را برداشته ام اما نه در قرارداد قید شده است و نه میتوانم ثابت کنم که طلب داشته ام ،