ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

شکستن شیشه ماشین شاکی

حکم شکستن شیشه درب ماشین شاکی که خودش داخل ماشین باشد