ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

تفاوت فک رهن و سند مشارکت مدنی

zarei

با سلام. من ملکی را بصورت مبایعه نامه ای خریداری نموده ام. فروشنده اعلام نموده که که مقداری از بدهی خود را به بانک پرداخت نموده و واحد ما از فک رهن بانک خارج شده است (نامه مربوطه را نیز نشان داده) ولی چون هنوز تمام بدهی بانکی اش را پرداخت ننموده  و واحد دیگر این ساختمان در فک رهن می باشد به همین دلیل سند مشارکت مدنی بانک در ساخت این ساختمان به قوت خود باقی است. منظور چیست؟
آیا اگر فروشنده مابقی بدهی اش را پرداخت ننماید با توجه به اینکه واحد ما از فک رهن خارج شده، بانک دیگر نمی تواند واحد ما را تصاحب کند و تنها واحد دیگر که هنوز در فک رهن می باشد را می تواند تصاحب کند؟
باتشکر




zarei

با سلام. من ملکی را بصورت مبایعه نامه ای خریداری نموده ام. فروشنده اعلام نموده که که مقداری از بدهی خود را به بانک پرداخت نموده و واحد ما از فک رهن بانک خارج شده است (نامه مربوطه را نیز نشان داده) ولی چون هنوز تمام بدهی بانکی اش را پرداخت ننموده  و واحد دیگر این ساختمان در فک رهن می باشد به همین دلیل سند مشارکت مدنی بانک در ساخت این ساختمان به قوت خود باقی است. منظور چیست؟
آیا اگر فروشنده مابقی بدهی اش را پرداخت ننماید با توجه به اینکه واحد ما از فک رهن خارج شده، بانک دیگر نمی تواند واحد ما را تصاحب کند و تنها واحد دیگر که هنوز در فک رهن می باشد را می تواند تصاحب کند؟
باتشکر