ورود تخلفات شهرداری به ملک

Saeid.mohades
باعرض سلام ایا تخلفات شهرداری بعداز کارکردن ومحوطه سازی درباغ ویا دیوار قدیمی رو میتونه سراز خود خراب کنه وایا حکم ورود به ملک قاضی بهش میده