ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

املاک و ارث

مهدی
سلام آیا میشه پدرم املاک خود را به نام من بزند وبگوید تازمانی که زنده هستم ان شاءالله نفع واستفاده از آن باخودش بعد از فوت مال من یا بگید تا15سال مال من بعد مال تو،همه برادران و خواهرانم سهمشان داده شده فقط مال من حالٲ پدرم میخواهد این کار را بکند میترسد دوباره آنها ادعای ارث مرا بکنند ولی نمیخواهد خودش هم تازنده است آواره شود