کلاهبرداری

امیرحسین

 مادر بنده یک سال پیش از بانک مبلغ 20 میلیون تومان وام گرفت ولی به دلیل ناتوانی در پرداخت قسط ها مجبور شد پول را به شخصی بدهد تا با آن پول کار کرده و ماهانه 500 هزار تومان به ما پرداخت کند و یک چک 20 میلیونی به ما داده است که متعلق به همسرش می باشد و حال که درخواست 20 میلیون را کردیم می گوید من 12500000 تومان آن را پرداخت کرده ام و شما فقط 7500000 تومان از من طلبکار هستید آیا با ید به چه صورت اقدام کنیم لازم به ذکر است که یک چک 20 میلیونی تومانی از همسرش دراختیار داریم