خروج از کشور

سلام 

برای خروج از کشور یک سریا می گن دختر هیجده سالش بشه دیگه مشکلی نیست ولی اکثریت می گن دختر برای خروج به اذن ولی احتیاج داره. اگه این طوریه ایا اذن ولی موقتیه یا دائمی و این که می تونن باطلش کنن؟