ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

توهین

اگر کسی در یک نامه دفاعیه بنویسد(ظاهرا اعضای محترم ایین نامه مذکور را به درستی مطالعه نکرده اند )ایا این مطلب توهین محسوب میشود