دریافت گوشی موبایل از زنم

رضا

با سلام و احترام؛

همسر من بدون اجازه بنده در طول ساعات شبانه روز با گوشی موبایل در شبکه های اجتماعی در حال فعالیت و یا با پدر و مادرش در حال مکالمه است. آیا مرد حق دارد گوشی که خود برای زن خریده را از او دریافت و اجازه استفاده از دستگاه تلفن را به همسرم ندهم؟
رضا

با سلام و احترام؛

همسر من بدون اجازه بنده در طول ساعات شبانه روز با گوشی موبایل در شبکه های اجتماعی در حال فعالیت و یا با پدر و مادرش در حال مکالمه است. آیا مرد حق دارد گوشی که خود برای زن خریده را از او دریافت و اجازه استفاده از دستگاه تلفن را به همسرم ندهم؟