حق حبس و درخواست مهریه و تمکین

نادر فتحی سقزی

همسرم از حق حبس استفاده کرده سه بارهم درخواست مهریه داده ولی نتونسته اعسارشو ثابت کنه وپرونده مختومه شده به نظر شما محکوم به تمکین خاص میشود یا نه ؟