سواستفاده از مدارک

با سلام. کپی مدارک شناسایی و برابر با اصل وچند قطعه عکس حدود هفت ماه در اختیار کسی بوده ایا امکان دارد از انها سواستفاده کرده باشد؟ چگونه میتوانم این موضوع را متوجه شوم‌ لطفا راهنمایی کنید