ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

نحوه شکایت

علی سلیمانی

سلام ما یک شرکت تعاونی هستیم تو سال 92 با پیمانکار به مشکل خوردیم و فسخ قراردا کردیم کل قرارداد یک میلیارد تومن بود نماینده پیمانکار تو صورت جلسه 70 درصد رو قبول کرده که انجام دادن مابه تفاوتش میشه سیصد میلیون اما ما پول نداریم که سه درصد دادگاه بریزیم برای شکایت چیکار کنیم که حداقل هزینه را داشته باشه میشه دادخواست الزام به اجرا مفاد صورتجلسه داد یا نه متشکرم
علی سلیمانی

سلام ما یک شرکت تعاونی هستیم تو سال 92 با پیمانکار به مشکل خوردیم و فسخ قراردا کردیم کل قرارداد یک میلیارد تومن بود نماینده پیمانکار تو صورت جلسه 70 درصد رو قبول کرده که انجام دادن مابه تفاوتش میشه سیصد میلیون اما ما پول نداریم که سه درصد دادگاه بریزیم برای شکایت چیکار کنیم که حداقل هزینه را داشته باشه میشه دادخواست الزام به اجرا مفاد صورتجلسه داد یا نه متشکرم