حضانت فرزدندان

امير

با سلام ، طي وكالت بلاعزل حق حضانت پسر ٩ ساله و دختر ٦ ساله ام را به مادرشان دادم و او از دادگاه حكم گرفته البته از مادر بچه ها جدا شده ام.آيا وكالتي كه بصورت بلاعزل در دفترخانه در اينخصوص نوشته ميشود اصلا؛ صحيح است يا خير؟ثانيا؛ آيا من ميتوانم از دادگاه سلب حضانت فرزندانم را بگيرم؟