ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

حضانت فرزند وخدوج از محل زندگی پدری فرزند

سلام من باخانمم مشکل دارم وهر دو ما مال خراسان رضوی می بلشیم وعقدازدواج دایمی ما مال خراسان رضوی هست وحالا خانم فقط برای اینکه برای من مشکل وهزینه سازی کند بادستورموقت فرزندام راگرفته وبه تهران برده ودرانجاه درحال کلفتی درخانه هاه مردم می باشد ایامی توانم تقاضای سلب حضانت بدم تاحق حقوقاتم پاه مال نشود